تغییر زمان برگزاری دهمین گردهمایی دانش آموختگان

دهمین گردهمایی دانش آموختگان المصطفی با موضوع: "دانش آموختگان و عرصه های فعالیت و خدمت" برگزار می شود

اداره کل امور مبلغان و دانش آموختگان با همکاری دانشگاه مجازی و مؤسسه الحکمه برگزار می کند:

برای دریافت خدمات آموزشی، راتبه (بورس)، مشاوره شغلی و تحصیلی و پیگیری امور اداری کلیک کنید.

این مرکز از طرح‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه و نوآورانه دانش‌آموختگان حمایت می‌کند.

برای حضور در دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

پیوندهای مرتبط