بيانيه 44 شخصيت برجسته يهودي عليه اسرائيل

 

44 شخصيت سرشناس يهودي در انگليس با انتشار بيانيه اي خواهان سلب تابعيت خود از حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي شدند.

اين يهوديان برجسته با ابراز مخالفت آشكار با «حق اقامت يهوديان سراسر جهان» در سرزمين فلسطين اشغالي زير لواي حاكميت جعلي اسراييل، بحث هاي زيادي را ميان روشنفكران يهودي موافق و مخالف رژيم صهيونيستي برانگيخته اند.

نسخه هاي بيانيه اين يهوديان علاوه بر ارسال به مراكز مختلف خبري در روزنامه هاي چاپ لندن نيز بازتاب داشته است.

در اين بيانيه آمده است: «ما يهودياني كه در خارج از اسراييل متولد شده و رشد كرده ايم و براساس «قانون حق بازگشت» داراي حق قانوني اقامت در آن كشور هستيم، به دلايل مختلف خواهان القاي اين حق هستيم.

» امضاكنندگان، در بند دوم بيانيه خود سياست هاي اسراييل در برابر مردم فلسطين را «وحشيانه» توصيف كرده و خواستار جدا ساختن نام خود از اعمال و رفتار ننگين و جنايتكارانه رژيم صهيونيستي شده اند.

در سومين بخش بيانيه 44 شخصيت برجسته يهودي انگليسي آمده است: ما با مقوله مهاجرت صهيونيستي به عنوان راه حلي براي مقابله با پراكندگي يهوديان مهاجر مخالف بوده و معتقديم هر قدر كه يهوديان دچار تبعيض نژادي و يهودي ستيزي بوده باشند، حق ندارند براي حل مشكل خود ديگران را قرباني كنند.

يهوديان ضد صهيونيسم در بيانيه خود افزوده اند: ما به كساني كه به اسراييل به عنوان بهشت امن يهوديان در برابر يهودستيزي نگاه مي كنند،مي گوييم كه هيچ امنيتي براي اشغالگران و ظالمان وجود نخواهد داشت.

مهمترين افراد امضا كننده اين بيانيه از شخصيت هاي برجسته علمي، هنري، مذهبي واجتماعي بريتانيا هستند.

انتشار بيانيه 44 انديشمند يهودي موجب بروز جنجال در جامعه يهوديان بريتانيا شده است.

براساس قوانين كنوني اسرائيل، يهوديان سراسر جهان صرفنظراز مليت و نژاد داراي حق مسلم مهاجرت به فلسطين اشغالي هستند.

حال آنكه فلسطيني ها كه خود و يا پدران و مادرانشان از اين سرزمين ها به زور اخراج شده اند، امكان بازگشت به موطنشان را ندارند.

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد