آموزش وضو

 

بهتر است، پيش از وضو، دستها را تا مچ بشوييم، ولي اين شستن، جزو اعمال وضو نمي باشد.

 

چگونه وضو بگيريم؟..چگونه وضو بگيريم؟

 

پس اينگونه وضو مي گيريم:

 

پيش از هر چيز نيّت مي كنيم، يعني با قصد انجام وضو و براي اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز مي كنيم.

 

1- به نيّت وضو صورت را از بالا به پايين (از جايي كه موي سر روييده تا چانه) مي شوييم.

 

چگونه وضو بگيريم؟

 

2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوك انگشتان، از بالا به پايين، مي شوييم.

 

چگونه وضو بگيريم؟

 

3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مي شوييم.

 

چگونه وضو بگيريم؟

 

4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتي كه بر دست مانده، جلوي سر را مسح مي كنيم، يعني دست را بر سرگذاشته و كمي به طرف پيشاني مي كشيم.

 

چگونه وضو بگيريم؟

 

5- پس از مسح سر، پاي راست را از نوك انگشت تا آخر روي پا (مفصل) مسح مي كنيم.

 

چگونه وضو بگيريم؟

 

6- و در پايان پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي كنيم و با اين عمل وضو تمام مي شود.

 

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد