15 ربيع الثاني - كشته شدن اوتامش، سردار معروف عباسى - سال 249 هجرى قمرى

 

اوتامش ، كه از فرماندهان ترك نژاد دستگاه خلافت عباسى‏بود،در دربارآنان ازاقتدار و موقعيت مهمى برخورداربود ، به ويژه در نزد مستعين باللّه، به قدرت و جايگاه بالايى ذست يافت . در همين راستا ، مستعين عباسى أمر آموزش و تربيت فرزندش "عباس" را به وى سپرد و وى را همه كاره و وزير خويش نمود. اوتامش، از اين راه، ثروت بى‏شمارى براى خويش گرآوردى كرد. ساير فرماندهان نظامى و سپاهيان و سربازان خليفه كه شاهد بيچارگى و تهيدستى خويش بوده و از آن سو، اوتامش را يكباره در اوج قدرت و ثروت مى‏ديدند، ناراحت شده و سر به شورش برداشتند و تمام عقب افتادگى مواجب و تهيدستى خويش را از جانب او مى دانستند. بدين جهت هم داستان شده و وى را مورد هجوم خويش قرار دادند.

اوتامش و محافظان وى به دفاع پرداختند، وليكن توان مقابله با انبوه سربازان شورشى را در خود نديدند، به ناچار به مستعين پناهنده شدند و اوتامش در قصر وى پنهان گرديد و چند روزى در آن جا بماند، ولى فرماندهان و سربازان شورش‏گر، به هر نحو ممكن، وى را از آن جا بيرون آورده و بر اثر ضربات متعدد، به قتلش آوردند و پس از او، كاتبش "شجاع بن قاسم" را نيز كشتند و دارايى‏ها و ثروت هايشان را به غارت بردند.

اين واقعه در چهاردهم و به قولى در پانزدهم ربيع‏الثّانى سال 249 قمرى واقع گرديد.(1)

 

پی نوشت:

1- تاريخ الطبرى، ج7، ص 423؛ البداية و النهاية، ج11، ص 7

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد