30 جمادي الثاني - كشته شدن ابونصر ساماني - سال 301 هجري قمري

 

ابونصر، احمد بن اسماعيل ساماني، كه يكي از حاكمان و سلاطين قدرتمند سامانيان در سرزمين ماوراءالنهر و خراسان بود، در شب آخر جمادي الثاني، به دست غلامان و خدمت كارانش كشته شد.

گويند، وي به صيد حيوانات علاقه اي وافر داشت و هر گاه به صيد مي رفت، چند روز در بيابان مي ماند و در آن جا خيمه اي براي خويش بر پا و شيري تربيت شده را در ورودي خيمه اش به نگهباني مي گذاشت و هر كسي غير از او وارد مي گرديد، آن شير، بر او حمله مي كرد.

در يكي از دفعاتي كه ابونصر براي صيد در بيابان به سر مي برد، در شبي از نگه داشتن شير تربيت شده در ورودي خيمه اش غفلت كرد و از فرط خستگي به خواب عميقي فرو رفت. چند تن از غلامان و خدمت كارانش كه مترصد چنين موقعيتي بودند، يك باره بر او حمله آورده و سرش را در بستر خوابش جدا و به زندگي اش پايان دادند.

اميران و دست اندركاران سلطنت كه از قتل وي آگاه شدند، بي درنگ فرزند هشت ساله اش نصر بن احمد را به سلطنت نشانيده و به وي لقب "سعيد" دادند و از آن بيابان به "بخارى" پايتخت سامانيان برگشتند و جنازه ابونصر ساماني را پس از تشييع، در بخارى دفن نمودند و تمامي خدمت كاران و غلاماني كه در قتل ابونصر دخيل بودند، به مرگ محكوم و آنان را به وضع فجيعي كشتند.(1)

1- تاريخ ابن خلدون، ج4، ص 336

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد