1 شوال - هلاكت قوم عاد

 

قوم عاد، مردمي در سرزمين "احقاف"، ميان يمن و عمان بودند كه در آن جا به خاطر وفور نعمت، از حال و روز خوشي برخوردار بودند و به خاطر رفاه زدگي و جهل عمومي مردم، به تدريج روش بت پرستي و گريز از توحيد و خداپرستي در پيش گرفتند و در فسق و فجور غوطه ور شدند و ظالمين و زورگويان آنان، به محرومان و مستضعفان ستم مي كردند. خداوند متعال براي هدايت آن ها، حضرت "هود علیه السلام" را از ميان آنان به پيامبري برانگيخت. [ و اِلي عادٍ اَخاهُمْ هُوداً، قالَ يا قَومِ اعْبُدُو الله ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ… ] (1) هود، براي هدايت قوم خويش، تلاش بليغي به عمل آورد و در اين راه، سختي ها و آزارهاي فراواني متحمل شد وليكن جز عده اي اندك، گفتارش را تصديق و اندرزهايش را باور نكردند و در مقابل، وي را از خود طرد نمودند. قوم عاد، بجاي پذيرش مواعظ خيرخواهانه هود علیه السلام و گرايش به خداپرستي و رها كردن جهالت و بت پرستي، به تكذيب اين پيامبر الهي پرداخته و هر روز وي را مورد استهزا و اذيت و آزار خويش قرار دادند، تا اين كه ابر سياهي بر آسمان آنان آشكار شد و بي خردان اين قوم، گفتند: از اين ابر، باراني نافع و سودمند خواهد باريد، ولي هود علیه السلام به آن ها گفت: اين ابر، ابر رحمت نيست بلكه غضب و عذاب است. ساعاتي نگذشت كه صدق گفتار هود علیه السلام آشكار گرديد و باد تندي وزيدن گرفت و شدت آن چنان بود، كه اسباب و اثاثيه، حتي چهارپايان آنان را با نيروي شگرفي از زمين مي كند و به نقاط دور دستي پرتاب مي كرد. هفت شب و هشت روز، وزيدن اين باد ادامه داشت و در اين مدت، طوفان شديد، ريك ها و شن هاي بيابان را بر سر مردم و خانه هايشان مي پاشيد و تمامي آن ها را به هلاكت رسانيد و به جز عده اي از اصحاب و ياران هود علیه السلام، كه به همراه وي در جاي امني، پناه گرفته بودند، كسي از آن قوم باقي نماند. پس از آن ماجرا، حضرت هود علیه السلام به سرزمين "حضرموت" رفت و بقيه عمر خويش را در آن جا گذرانيد.(2) درباره تاريخ وقوع اين حادثه عظيم، مورخان اتفاق نظر دارند، كه در ماه شوال واقع گرديده است ولي در روز وقوع آن اختلاف دارند، برخي اول ماه شوال و برخي ديگر سي ام شوال را ذكر كرده اند. آن هايي كه اول شوال را اختيار كرده اند، هفته اول شوال را "بردالعجوز" ناميدند. علت اين نامگذاري آن است كه عجوزي در اين ايام به خانه اي كه در زير زمين داشت، پنهان شده بود و از طوفان ريك و شن در امان بود، تا اين كه روز ششم، طوفان به خانه وي نيز سرايت كرد و او را نيز به هلاكت رسانيد.(3)

پی نوشت:

1- سوره هود (11)، آيه 50

2- قصه هاي قرآن (سيد محمد صحفي)، ص 49

3- وقايع الايام (شيخ عباس قمي)، ص 84

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد