3 شوال - قتل مستعين عباسي

 

سال 252 هجري قمري: قتل مستعين عباسي.

احمد بن محمد بن معتصم، معروف به "المستعين بالله" پس از وفات "منتصر عباسي" به خلافت رسيد.

مستعين، دوازدهمين نفر از بني عباس است كه بر سرير خلافت تكيه زد.

اما رقابت ميان فرزندان محمد بن معتصم و متوكل بن معتصم، دستمايه اي براي فرماندهان قدرتمند و فرصت طلب درباري بود، كه هر از گاهي به يك طرف مايل شده و طرف ديگر را در تنگنا قرار مي دادند و از اين راه، بر قدرت خويش افزوده و يا از افول قدرت خود جلوگيري مي كردند.

همين أمر، دامن گير مستعين عباسي نيز شد و برخي از فرماندهان عالي رتبه حكومتي، به معتز فرزند متوكل عباسي، مايل شده و ما بين آن دو را به نزاع و درگيري خونيني مبدل نمودند و سرانجام، مستعين را به خلع از خلافت، وادار كردند.(1)

بركناري وي از خلافت، روز دوم محرم سال 252 قمري بود و از آن پس، به دور از دربار خلافت مي زيست. ولي وجودش، براي معتز عباسي و هوادارانش، خطر آفرين بود. به همين جهت، شش ماه پس از واقعه خلع، در سوم شوال سال 252 قمري، در 35 سالگي در قادسيه كشته شد.(2)

پی نوشت:

1- تاريخ ابن خلدون (ترجمه عبدالمحمد آيتي)، ج2، ص 435 و 450؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 500

2- التنبيه و الاشراف (مسعودي)، ص 315

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد