1 محرم - سريه ابوسلمه بن عبد الأسد - سال چهارم هجري قمري

 

طليحه و سلمه، پسران خويلد و از گردنكشان قبيله بني اسد، جنگجويان باديه نشين و مخالفان اسلام را براي نبرد با پيامبر(ص) و مسلمانان مقيم مدينه، تحريك و تطميع نمودند و در حدود 300 تن از آنان را آماده هجوم به مدينه كردند. ولي پيش از حركت آنان و انجام هر گونه عملياتي، توطئه آنان به اطلاع پيامبر(ص) رسيد و آن حضرت براي خاموش كردن فتنه گردنكشان و كوتاه كردن دست مفسدان و طاغيان، يكي از صحابه دلير خويش به نام "ابو سلمة بن عبد الأسد" را مأمور مبارزه با توطئه گران بني اسد نمود.

ابوسلمه، كه در نبرد اُحد زخمي شده و پس از درمان و مراقبت هاي لازم، بهبودي يافته بود، بار ديگر خود را براي نبردي بزرگ در سايه پرچم اسلام آماده كرد.

وي، در نخستين روز ماه محرم الحرام، سال چهارم هجري در رأس سپاهي به استعداد يكصد و پنجاه رزمنده عازم محل تجمع مفسده جويان اسدي شد.

سپاه اسلام در مكاني به نام "قطن" در ناحيه "فيد" با مشركان روبرو شد و ميان طرفين درگيري آغاز گرديد و يك تن از مشركان و يك تن از مسلمانان به نام مسعود بن عروه كشته شدند و تعدادي از مشركان زخمي گرديدند.

ولي دشمنان، در برابر اراده و ايمان قوي مسلمانان قادر به ادامه نبرد نشدند و به ناچار متفرق شده و شكست و عقب نشيني را پيشه نمودند ولي چندين نفر از آنان به دست مسلمانان اسير و مابقي پراكنده گرديدند.

سپاه اسلام، اسيران و غنيمت هاي به دست آورده را با پيروزي و سر بلندي به مدينه آورده و به پيامبر اكرم(ص) تحويل دادند. (1)

 

پی نوشت:

1- المغازي (واقدي)، ج1، ص 341

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد