10 محرم - آغاز غزوه ذات الرّقاع - سال پنجم هجري قمري

 

به پيامبر اكرم(ص) خبر داده شد كه جنگجويان دو تيره "بني محارب" و "بني ثعلبه" از قبيله غطفان در سرزمين نجد ] از بخش هاي مركزي جزيرة العرب [ با گردآوري نيرو و تهيه تجهيزات و امكانات لازم، آماده يورش به سوي مدينه منوره و جنگ با مسلمانان شده اند. پيامبر(ص) براي دفع تهاجم دشمن و غافل گير كردن آنان، در دهم محرم سال پنجم قمري ] چهل و هفتمين ماه هجرت[ در رأس چهارصد ] به روايتي هفتصد و يا هشتصد[ تن از سربازان اسلام، از مدينه بيرون رفت و عازم منطقه نجد گرديد. اما همين كه به اين منطقه وارد شد، دشمنان به هراس افتاده و به كوه ها و بلندي هاي اطراف پراكنده گرديدند. وليكن از دور مراقب مسلمانان بوده تا آنان را در فرصتي مناسب، در كمين خويش گرفتار سازند. پيامبر(ص) كه از قصد آنان آگاه بود، جانب احتياط را مراعات مي كرد و بدين جهت براي نخستين بار، آن حضرت و مسلمانان همراه وي، نمازشان را به صورت "نماز خوف" به جا آوردند. (1)

سپاه اسلام، پس از چند روز رزمايش نظامي و به دست آوردن مقداري غنايم جنگي، بدون روبرو شدن با جنگجويان دشمن، به سوي مدينه برگشت. امّا در بين راه، كه در درّه اي گسترده توقف كرده و شب را در آن جا به استراحت پرداختند، مورد هجوم يكي از نيروهاي دشمن واقع شدند. وي كه سپاه اسلام را تعقيب مي كرد، از تاريكي شب استفاده كرد و به سوي نگهبانان اسلام، تيرهاي چندي رها كرد و يكي از آن ها به نام "عبّاد بن بشر" نگهبان عبادت پيشه اسلام مورد اصابت قرار داد و او را از پاي درآورد.(2)

 

پی نوشت ها:

1- نماز خوف، نماز ويژه مسلمانان در حال نبرد با دشمنان است، كه به جهت در امان ماندن از هجوم دشمن، به صورت كوتاه خوانده مي شود.

2- المغازي (واقدي)، ج1، ص 395؛ تاريخ ابن خلدون، ج1، ص 423؛ فروغ ابديت (جعفر سبحاني)، ج2، ص 104

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد