10 محرم - وقوع سريه قُرطاء - سال ششم هجري قمري

 

قرطاء، نام تيره اي از قبيله "بني بكر بن كلاب" بود، كه نسبت به مسلمانان مدينه و شخص پيامبر(ص)، سر ستيز داشته و هميشه با آنان دشمني مي كردند و مخالفان و دشمنان اسلام را تقويت و همراهي مي نمودند.

پيامبر اكرم(ص) براي خاموش كردن فتنه قرطاء و زمين گير كردن گردنكشان اين طايفه، محمد بن مسلمه را در رأس سي رزمنده مسلمان به سوي آنان اعزام كرد.

محمد بن مسلمه، در دهم محرم سال ششم قمري از مدينه خارج گرديد و رفت و بازگشت او به مدت نوزده روز ادامه يافت و يك روز مانده به آخر محرم به مدينه بازگشت نمود.

وي، به فرمان رسول خدا(ص)، شب ها را راه مي پيمود و روزها را در استتار كامل به استراحت مي پرداخت. تا اين كه پس از چند روز راه پيمايي به گروهي از قبيله "مُحارب" رسيد كه آنان نيز در دشمني با اسلام، همدست مخالفان بودند.

سپاهيان اسلام، آنان را غافلگير كرده و با كشتن يك تن از آنان، شتران و گوسفندان آنان را به غنيمت گرفتند و ساير افراد دشمن تاب مقاومت نياورده و ناچار راه گريز در پيش گرفتند.

محمد بن مسلمه، پس از آن به منطقه اي رسيد كه مشرف به طايفه بني بكر بود. وي، در آن مكان بر آنان شبيخون زد و با كشتن ده نفر از افراد بني بكر، شتران و گوسفندان زيادي از آنان به غنيمت گرفت و از اين راه، دشمن را از جهت نيروي انساني و اقتصادي در فشار قرار داد و توان تهاجم هاي بعدي را از آنان سلب نمود.

محمد بن مسلمه در اين نبرد، در حدود يكصد و پنجاه شتر و سه هزار رأس بز و گوسفند از بني بكر و بني محارب به غنيمت گرفت و همه آن ها را به مدينه منتقل كرد. (1)

1- المغازي (واقدي)، ج1، ص 534

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد