27 محرم - لشكر كشي مامون عباسي به سرزمين روم - سال 215 هجري قمري

 

مأمون عباسي، هفتمين خليفه طايفه بني عباس در 27 محرم سال 215 قمري براي تنبيه متجاوزان رومي و شكستن قدرت و ابهت شيطاني آنان، در رأس سپاهي عظيم و سنگين عازم سرحدات غربي خلافت اسلامي، يعني مرزهاي امپراتوري روم شرقي شد.

وي، پس از خروج از بغداد، وارد موصل، پس از آن وارد مِنبج، دابق، انطاكيه، مصيصه و طرسوس (طرطوس) شد و از آن جا وارد سرحدات و متصرفات روم شرقي گرديد و با روميان به نبردي سخت و سنگين پرداخت و دژهاي مستحكم آنان را در هم كوبيد و برخي از شهرهاي آنان، از جمله آنكارا (پايتخت كشور فعلي تركيه) را به تصرف خويش در آورد.

وي، در سال بعد نيز با لشكري سنگين، روميان متجاوز را مورد هجوم سپاهيان خود قرار داد و بسياري از مناطق آنان را به تصرف خويش در آورد.(1)

1- نك: المنتظم في تاريخ الامم و الملوك (ابن جوزي)، ج 10-9، ص 265؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 465

فیس بوک Facebook فارسی العربی English
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل دانش آموختگان جامعة المصطفی العالمیه می باشد